Subscriber attention

Dear Caxton Magazine’s Subscriber

THIS IS AN IMPORTANT MESSAGE – Please read and do not simply delete it!

This is a follow-up on our communication to you of 11 June 2020 wherein you were requested to provide us with certain information and to select to either to have your outstanding subscription balance refunded or for us to retain the money to pass it on to a new publisher who might take over the title.

In view of the introduction of the POPI Act, it will not be possible for us to pass on your confidential information to any other party and as such, we have to refund the outstanding balance on your subscription account to you.

To facilitate this, we require you to please complete your most up to date information as required in the form which can be found by clicking on the following link:

CANCEL SUBS.

This information will be used only for the purposes of refunding to you the full amount standing in credit in your account as at 30 April 2020. If you have already completed a cancellation form, PLEASE DO NOT RE-SUBMIT “A CANCEL SUBS REQUEST”.

Should you not wish to provide us with your banking details we fully understand this but we will unfortunately find it difficult to process a refund to you.

Kind Regards

FINANCIAL MANAGER

Caxton Magazines

 

Beste intekenaar van Caxton Tydskrifte.

DIT IS ‘N BELANGRIKE Boodskap – lees dit asseblief en moet dit nie ignoreer nie!

Die is ‘n opvolg op ons kommunikasie aan u van 11 Junie 2020, waarin u gevra is om sekere inligting aan ons te gee en om te besluit of ons u uitstaande subskripsie bedrag moet terug te betaal en of ons die geld moet behou en dit aan ‘n nuwe uitgewer wat moontlik die titel sal oorneem oor te dra.

In die lig van die instelling van die POPI-wet, is dit nie vir ons moontlik om u vertroulike inligting aan enige ander party deur te gee nie, en as sodanig moet ons die uitstaande bedrag op u intekeningrekening aan u terugbetaal.

Om dit te vergemaklik versoek ons u mees onlangse inligting, soos benodig in die vorm wat u hieronder sal vind, te voltooi deur op die volgende skakel te klik:

KANSELLEER INTEKENING.

Hierdie inligting sal slegs gebruik word vir die terugbetaling van die volle bedrag soos op 30 April 2020 in u rekening. As u reeds ‘n kansellasievorm ingevul het, MOET ASSEBLIEF NIE ’n KANSELLASIE VERSOEK’ indien nie.

Indien u nie u bankbesonderhede wil voorsien nie, verstaan ​​ons dit ten volle, maar dit sal ongelukkig dan baie moeilik wees om u terugbetaling te verwerk.

Vriendelike groete.

FINANSIËLE BESTUURDER

Caxton Tydskrifte